Argus | Proiect

ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Proiectul “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru “(POCU/449/4/16/128025) este implementat de catre Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania in parteneriat cu Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara si Servicii Sociale.

Perioada de implementare: 02 septembrie 2019 – 31 august 2022 (36 luni)

Buget: 13,791,287.89 Lei

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural,  21 de structuri de economie sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale. Prin proiect se urmareste astfel stimularea si incurajarea spiritului antreprenorial, dar si dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru.

 

·         OS 1: Promovarea antreprenoriatului in economia sociala si cresterea gradului de informare si interes fata de economia sociala, la nivelul regiunilor Nord-Vest, Vest si Centru, prin derularea de campanii de informare cu privire la oportunitatile oferite prin proiect de finantare de planuri de afaceri pentru structuri de economie sociala. Aceste campanii vor contribui la promovarea economiei sociale ca un instrument durabil si in acelasi timp flexibil pentru adaptarea nevoilor de locuri de munca la nivelulcomunitatiilor vizate.

·         OS 2: Imbunatatirea si consolidarea competentelor antreprenoriale si in diferite domenii relevante pentru antreprenoriatul social pentru 101 de persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi de economie sociala din regiunile Nord-Vest, Vest si Centru; in acest fel vom atinge pana la finalul  proiectului pragul de rentabilitate de catre cele 21 de intreprinderi sociale nou infiintate. Astfel grupul tinta vizat va avea toate premisele pentru atingerea pragului de rentabilitate si sustenabilitate ale serviciilor oferite la nivelul comunitatilor tinta. Prin obtinerea acestor calificari de catre persoanele din grupul tinta se va contribui in mod automat la atingerea obiectivului specific 4.16: consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona de o maniera autosustenabila.

·         OS 3: Dezvoltarea in mod transparent si participativ a 21 de entitati ale economiei sociale in vederea crearii unui total de 105 locuri de munca la nivelul celor trei regiuni ale proiectului, prin asigurarea de consiliere specializata, finantarea si monitorizarea entitatilor infiintate astfel incat sa fie mentinute locurile de munca create, precum si functionalitatea intreprinderilor dezvoltate cel putin 18 luni de la data obtinerii atestatului de intreprindere sociala in timpul proiectului si cel putin inca 6 luni dupa incheierea proiectului. Prin beneficiile multiple aduse comunitatilor din cele trei regiuni de dezvoltare (locuri de munca sustenabile pentru persoanele din grupurile vulnerabile, in conformitate cu legea economiei sociale) cele 21 de entitati ale economiei sociale contribuie la realizarea obiectivului specific 4.16.

 

ACTIVITATEA 1. Etapa I - Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi sociale

Subactivitatea 1.1 Informarea publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului (L1-L3, septembrie 2019 – noiembrie 2019)

Subactivitatea 1.2 Selectarea grupului tinta ce va participa la actiunile de sprijin din cadrul proiectului (L1-L4, septembrie 2019- decembrie 2019)

Subactivitatea A1.3 Pregatirea programului de formare antreprenoriala specifica (L3-L4, noiembrie 2019 – decembrie 2019)

Subactivitatea 1.4. Derularea programului de formare antreprenoriala specifica si elaborarea planurilor de afaceri de catre grupul tinta (L5-L7, ianuarie 2020 – martie 2020)

Subactivitatea 1.5. Pregatirea si derularea programului de formare de competente in domeniile relevante pentru grupul tinta (L8-L10, aprilie 2020 – iunie 2020)

Subactivitatea 1.6. Evaluarea planurilor de afaceri si anuntarea celor selectate spre a fi finanțate (L11-L12, iulie 2020 – august 2020)

 

ACTIVITATEA 2. Etapa a II-a - Implementarea planurilor de afaceri selectate prin proiect

Subactivitatea 2.1. Consilierea membrilor grupului tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea implementarii lor (L13 – L17, septembrie 2020 – ianuarie 2021)

Subactivitatea 2.2. Infiintarea si demararea activitatii entitatilor de economie sociala corespunzatoare planurilor de afaceri selectate (L13 – L17, septembrie 2020 – ianuarie 2021)

Subactivitatea 2.3. Implementarea planurilor de afaceri selectate si decontarea sumelor aferente implementarii (L18-L36, februarie 2021 – august 2022)

Subactivitatea 2.4 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate (L18-L36, februarie 2021 – august 2022)

ACTIVITATEA 3. Crearea de parteneriate in vederea dezvoltarii economiei sociale

Subactivitatea 3.1. Crearea de parteneriate in vederea dezvoltarii economiei sociale (L18-L20, februarie 2021- aprilie 2021)

ACTIVITATEA 4. Informare, publicitate si sprijin administrativ

Subactivitatea 4.1. Informare, publicitate si sprijin administrative (L1 – L36, septembrie 2019 – august 2022)

ACTIVITATEA 5. Management

Subactivitatea 5.1. Management (L1 – L36, septembrie 2019 – august 2022)

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Pentru a imbunatati experienta dumneavoastra de utilizare a acestui site, argus-proiect.ro foloseste fisiere de tip cookie.